Privacy Policy

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies worden onder andere gebruikt om uw bewegingen tijdens uw bezoek aan de website te registreren en u te onthouden, zodat als u bijvoorbeeld terugkeert, relevante informatie aan u als bezoeker van de site wordt gepresenteerd. De informatie die wordt geregistreerd kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor statistieken, om de gebruikerservaring te verbeteren of om relevante info te tonen. Een cookie is geen programma en kan geen virussen bevatten.HOE WE COOKIES GEBRUIKEN OP LABELS REPUBLIC

Labels Republic gebruikt cookies om onze website en functionaliteit te optimaliseren en het bezoek voor jou als bezoeker verder zo gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. U kunt cookies op elk moment van uw computer verwijderen. Hoe u dit doet, hangt af van uw browser. Zie hier meer over, onder je "toolbar" in de browser die je gebruikt of klik op de link hier COOKIES VERWIJDERENGOOGLE ANALYTICS

Labels Republic maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het verkeer op de website te meten. U kunt zich HIER afmelden voor cookies van Google AnalyticsNIEUWSBRIEF EN SMS

Door je te abonneren op onze nieuwsbrief, ga je ermee akkoord Labels Republic e-mails en sms-berichten met inspiratie, exclusieve aanbiedingen en gepersonaliseerde aanbevelingen te ontvangen. De kennisgevingen worden verzonden via onze software van derden die voldoet aan de gegevensbeschermingsvereisten van de AVG. We gebruiken uw aankoop- en browsegegevens om de aanbiedingen die we u sturen op maat te maken. Maximaal 2 sms'en per. maand. U kunt zich op elk moment afmelden.

De berichten die u van ons ontvangt via e-mail en sms worden op u afgestemd in overeenstemming met uw informatie(s), gewoonten, surfgedrag, koopgedrag, en hoe toegewijd u bent aan de communicatie die wij met u hebben via e-mail, sms, direct mail of per telefoon.

Om ervoor te zorgen dat deze e-mails niet in uw spamfolder terechtkomen, controleren wij of de berichten die naar de individuele ontvanger worden gestuurd, zijn afgeleverd. We gebruiken een softwaretool van derden om de leveringscapaciteit op te volgen en te analyseren.

Om onze nieuwsbrieven niet meer te ontvangen, klikt u op de link onderaan elke e-mail. Om geen sms meer te ontvangen, klikt u op de link die u onderaan de sms vindt die u van Labels Republic ontvangt.PERSOONLIJKE GEGEVENS


PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT

Door onze service te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we de persoonlijke informatie die u invoert in verband met de aankoop van producten op onze website, mogen verzamelen, verwerken en opslaan.

Contactgegevens; voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer,

Registratie- en rekeningnummer om uw aankoop te beheren

GEBRUIK VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE

We verzamelen, verwerken en bewaren persoonlijke informatie alleen om onze overeenkomst met u te kunnen nakomen, waaronder:

om onze service te verlenen

om uw aankoop af te handelen

We verwerken alleen de persoonsgegevens die relevant en voldoende zijn om de bovenstaande doeleinden te vervullen. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonlijke informatie die we verzamelen.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de derden die ons helpen bij het verlenen van onze Service, bijvoorbeeld als het aandelenkapitaal moet worden goedgekeurd via de klantenaccount van een externe advocaat.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook in geanonimiseerde vorm vrijgeven voor statistisch of wetenschappelijk gebruik.

Kan ook gebeuren door een herstructurering of een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. Elke openbaarmaking in een dergelijke situatie zal plaatsvinden in overeenstemming met de op dat moment geldende wetgeving inzake persoonsgegevens.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens delen als we uw persoonlijke gegevens moeten overdragen of delen met openbare en gerechtelijke autoriteiten.UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VERWIJDEREN

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u een actief gebruikersprofiel bij ons heeft en zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Als u uw gebruikersprofiel verwijdert, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 5 jaar na uw laatste aankoop, gerekend vanaf het einde van het betreffende boekjaar, ter naleving van de Boekhoudwet.VEILIGHEID EN BESCHERMING

We hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen en onderhouden zodat uw persoonlijke informatie niet per ongeluk of illegaal wordt verwijderd, aangetast of verloren gaat, en ook niet ter kennis komt van onbevoegde derden of anderszins wordt misbruikt of gebruikt in strijd met persoonlijke gegevens wet.

Als we worden blootgesteld aan een beveiligingsinbreuk, waarbij we van mening zijn dat er een hoog risico bestaat dat uw persoonlijke informatie kan worden misbruikt, zullen we u onverwijld op de hoogte stellen van de beveiligingsinbreuk. We zullen u ook informeren over wat we hebben gedaan om het risico op misbruik van uw informatie te verminderen.

JOU RECHTEN

U hebt te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke informatie die we hebben verzameld en die we over u opslaan en verwerken, en om een ​​kopie ervan te ontvangen.

U kunt te allen tijde correctie vragen, bezwaar maken of de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken.

Als u als gebruiker bent geregistreerd en niet langer wilt dat uw persoonlijke gegevens in onze database blijven staan, kunt u deze laten verwijderen door te schrijven naar info@labelsrepublic.nl en het e-mailadres op te geven dat u gebruikt als login / of door eerdere aankopen. Houd er echter rekening mee dat we de plicht en het recht hebben om bepaalde persoonlijke informatie op te slaan om te voldoen aan de regels in de Boekhoudwet.

Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit indienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming, De Droogmakerij 35 A 1851 LX Heiloo via email: Info@labelsrepublic.nl


De gegevensbeheerder voor uw informatie is:

Labels Republic

De Droogmakerij 35 A

1851 LX Heiloo
KVK: 57434670E-mail: Info@labelsrepublic.nl